Az alapítvány

A szervezetet 2009 végén alakult, jogerősen 2010 januárjában kezdte meg a működését. Az alapítvány tagsága és önkéntesei olyan az SZTE-n végzett és jelenlegi hallgatók (gyógypedagógus, ápoló, védőnő, szociális munkás, ifjúságsegítő) akik a tanulmányaik során elvégzett gyakorlatok illetve a mindennapi munkájuk alapján nap mint nap szembesülnek a szenvedélybetegségek valamilyen fajtájával.

Az alapítvány célja a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit. Az Alapítvány tevékenyen – oktatói és programrendezői szinten egyaránt – kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz.

Célunk egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartóképességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. Az Alapítvány elő kívánja segíteni a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió közoktatási és felsőoktatási intézményeinek valamint az értük munkálkodó szakmai érdekvédelmi szervezetek munkáját, támogatja azok működését. Az Alapítvány kiemelten támogatja az oktatók és hallgatók magas szintű szakmai és tanulmányi munkáját valamint az oktatás a Bolognai folyamatnak megfelelő színvonalas fejlesztését és korszerűsítését

Az alapítvány tagsága és program szervezői zömében kivették részüket az SZTE hallgatói életéből valamint programszervezéséből, hallgatói képviseletéből a tanulmányaik alatt. Programszervezés szinten az ott megélt tapasztalatokat, élményeket leszűrve alakították ki a programot. A program és a projekt során minden olyan dolgot megpróbáltak kamatoztatni, ami a hallgatói élet (szemináriumok, előadások, oktatók és óraadók a szakmai tapasztalatainak a kihasználása, stb.) során átéltek. Az ott elhangzottakat és az ott megszerzett kapcsolati tőkét próbálják egy igazán alulról jövő kezdeményezésben – a projektben kifejteni (amit a mindennapi munkájuk során nem áll módjukban).

Közhasznú partnerség 2009-2011

  • A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány
  • DKMT Eurórégió Ifjúsági Szövetsége
  • FUTUROPE – Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület
  • SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ
  • Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
  • SZTE Általános és Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
  • SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
  • SZTE Forgorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
  • SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat