Egy/másért: játékkal a tehetséges gyermekekért - fejlesztő és tehetséggondozó nyári foglalkozások fogyatékkal élő fiatalok számára