Egy/Másért Programsorozat

A program célja, hogy a projekttel egy olyan rendezvénysorozatot honosítsunk meg helyi szinten, integrált és interaktív események szervezésével, amely növeli a fogyatékos emberek elfogadottságát és pozitív társadalmi szerepekben, önálló, autonóm személyiségként mutathatják meg magukat.

A projekt egy integrált eseménysorozatokból álló programsorozatot foglal magában amely 2010-ben indult a Szegedi Tudományegyetem egykori és jelenlegi hallgatóinak szervezésében alapítványi és pályázati támogatással.

A programban részt vett Szervezetek

2010-től

Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért

Az alapítvány célja a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit. Az Alapítvány tevékenyen – oktatói és programrendezői szinten egyaránt – kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz.

Célunk egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartóképességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. Az Alapítvány elő kívánja segíteni a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió közoktatási és felsőoktatási intézményeinek valamint az értük munkálkodó szakmai érdekvédelmi szervezetek munkáját, támogatja azok működését. Az Alapítvány kiemelten támogatja az oktatók és hallgatók magas szintű szakmai és tanulmányi munkáját valamint az oktatás a Bolognai folyamatnak megfelelő színvonalas fejlesztését és korszerűsítését

2010.

A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány

Az Alapítvány működési területe a dél-alföldi régió. Az Alapítvány közhasznú szervezetként végzi tevékenységét. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. Az Alapítvány nyílt Alapítvány, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy szabadon csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet tőke felajánlásával, vagy az Alapítvány Kuratóriumával történt előzetes egyeztetés esetén vagyontárgyak és egyéb eszközök beadásával, illetve azok használati jogának időszakos átengedésével. Az alapítvány célja Az Alapítvány célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói közösségei kialakuljanak, ezért az Alapítvány támogatja a hallgatói szakmai, kulturális, sport és rekreációs rendezvények szervezését, valamint közreműködik a rendezvények szervezésében, koordinálásában és lebonyolításában. Az Alapítvány összefogja a Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szellemiségéhez hű kezdeményezéseket, segíti és támogatja mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Az Alapítvány célja jobbítani a hallgatók életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit. Az Alapítvány elősegíti kiemelten a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói Önkormányzat, valamint más hallgatói és szakmai érdekvédelmi szervezetek munkáját, támogatja azok működését.

2013. július 1. - 2014. június 30.


2012. november 29. - 2012. december 15.


2012. október 26. - 2012. október 28.


2012. május 30. - 2012. június 30.